Ośrodek Społecznej Aktywności dla osób po kryzysach psychicznych

Prowadziliśmy Ośrodek Społecznej Aktywności dla osób po kryzysach psychicznych. Jest on częścią projektu „MOJA SZANSA” realizowanego przez Fundację „Raduga”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 9.1. Aktywna Integracja”.
Ośrodek działa od pn. do pt. w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 81 a.

W ramach działań ośrodka prowadzimy zajęcia psychologiczne, dramowe, muzyczne, kulinarne, arteterapeutyczne, plastyczne, rehabilitacyjne oraz zajęcia z kreowania własnego wizerunku. Celem ośrodka jest pomoc w lepszym funkcjonowaniu społecznym beneficjentów i pomoc w powrocie na otwarty rynek pracy. 

 

 http://kulturalia.lca.pl/legnica,news,69561,Depresja_to_nie_fanaberia_to_ci_ka_choroba.html?fbclid=IwAR3Ejz7fZSbmdmzpHSYHj0oad0gooE8baBQzdSmKH-any2GPvvEPGs7C1iQ

 

 Uczestnicy projektu przygotowali happening w ramach Dni Walki z Depresją.