O SIT

Jesteśmy organizacją pozarządową wykorzystującą teatr jako nie tylko gotową formę artystyczną, lecz również jako pretekst do spotkań, integracji, narzędzie  rozwoju osobistego , edukacji i terapii.

 

Opieramy się na pracy doświadczonych twórców ( aktorzy, plastycy, muzycy, instruktorzy teatralni, psychoterapeuci). Poprzez warsztaty, happeningi, zdarzenia, spektakle, treningi i spotkania staramy się zachęcić ludzi (w różnym wieku, z różnych środowisk- także tych marginalizowanych) do twórczego rozwoju.